Two Suns  gouache on paper 24”x36”
  Leda  gouache on paper 24” x 36”
  I’ll Be Your Guide  gouache on paper 11”x14”
  Summer Kiss  gouache on paper 11”x14”
prev / next